Oops...førsjulstida er over, og kalendaren avslutta for denne gong. Følg med igjen til neste jul!
GOD JUL!

I kveld er det kvelden før kvelden, og mange gler seg til å sjå klassikaren "Grevinnen og Hovmesteren". Det er fire gjestar tilstades (eller egentlig ikkje tilstades) rundt grevinna sitt bord. Kva heiter desse fire gjestane?
Obs, her blei det ikkje heilt riktig. Feil er merka i raudt.

Luka er avslutta

Riktig svar: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mister Pomeroy og Mister Winterbottom

Vi gratulerer Anita Olsen som den heldige vinnaren av ein Stanley thermos. Premien kjem i posten! 


Konkurransevilkår

- Vinnarane vil bli valgt ut tilfeldig basert på dei innsende svara.
- Vinnarane vil bli kontakta på e-post eller telefon, og navnet blir publisert i kanalane der julekalendaren er synleg, i dei opna lukene samt på oversiktssida. Hugs å legge inn ditt mobiltelefonnummer og e-postadresse.
- Fysiske premiar vert sendt kvar mandag.
- Dersom påkrevd informasjon manglar, vil det gjennomførast ei ny trekking av vinnar.
- Deltaking i julekalendaren er gratis og frivilleg.
- Alle personar over 16 år ved registreringstidspunktet, og med ei gyldig e-postadresse, kan delta i julekalendaren
- Deltakarane samtykkar til at den registrerte e-postadressa vert lagra og kan bli brukt til å sende informasjon om nyheter og fordelar knytt mot dei aktuelle produkta til SFE også etter at julekalendaren er avslutta.

Vilkår

For deltaking i årets julekalendar treng vi ditt samtykke til at vi kan sende deg informasjon om spennande nyheter, fordelar produkt og aktivitetar frå SFE. Deltaking er frivillig, og du kan når som helst trekkje tilbake ditt samtykke, men for å vinne må du ha avgitt ditt samtykke i perioden julekalendaren pågår. Vinnarar vert publisert i dei opna lukene, på eiga oversiktsside, og direkte.