Oops...førsjulstida er over, og kalendaren avslutta for denne gong. Følg med igjen til neste jul!
GOD JUL!

Kor mange kantar har eit snøflak?
Obs, her blei det ikkje heilt riktig. Feil er merka i raudt.

Luka er avslutta

Riktig svar: 6

Gratulerer til Odd Hersvik og Silje Fjeld som vinnarar av den tredje luka i kalendaren vår. Premien er på veg i posten!


Konkurransevilkår

- Vinnarane vil bli valgt ut tilfeldig basert på dei innsende svara.
- Vinnarane vil bli kontakta på e-post eller telefon, og navnet blir publisert i kanalane der julekalendaren er synleg, i dei opna lukene samt på oversiktssida. Hugs å legge inn ditt mobiltelefonnummer og e-postadresse.
- Fysiske premiar vert sendt kvar mandag.
- Dersom påkrevd informasjon manglar, vil det gjennomførast ei ny trekking av vinnar.
- Deltaking i julekalendaren er gratis og frivilleg.
- Alle personar over 16 år ved registreringstidspunktet, og med ei gyldig e-postadresse, kan delta i julekalendaren
- Deltakarane samtykkar til at den registrerte e-postadressa vert lagra og kan bli brukt til å sende informasjon om nyheter og fordelar knytt mot dei aktuelle produkta til SFE også etter at julekalendaren er avslutta.

Vilkår

For deltaking i årets julekalendar treng vi ditt samtykke til at vi kan sende deg informasjon om spennande nyheter, fordelar produkt og aktivitetar frå SFE. Deltaking er frivillig, og du kan når som helst trekkje tilbake ditt samtykke, men for å vinne må du ha avgitt ditt samtykke i perioden julekalendaren pågår. Vinnarar vert publisert i dei opna lukene, på eiga oversiktsside, og direkte.