Oops...førsjulstida er over, og kalendaren avslutta for denne gong. Følg med igjen til neste jul!
GOD JUL!

Nokre månadar har så mange som 31 dagar. Men kor mange månadar har 30 dagar?
Obs, her blei det ikkje heilt riktig. Feil er merka i raudt.

Luka er avslutta

Riktig svar: 11

Gårsdagens spørsmål var virkelig ei nøtt, og svaret var 11 månadar. Februar er den einaste månaden som ikkje har 30 dagar, for også månadane med 31 dagar har 30 dagar. Ein av dei som visste dette var Stig Hårklau, gratulerer - premie er på veg til deg.


Konkurransevilkår

- Vinnarane vil bli valgt ut tilfeldig basert på dei innsende svara.
- Vinnarane vil bli kontakta på e-post eller telefon, og navnet blir publisert i kanalane der julekalendaren er synleg, i dei opna lukene samt på oversiktssida. Hugs å legge inn ditt mobiltelefonnummer og e-postadresse.
- Fysiske premiar vert sendt kvar mandag.
- Dersom påkrevd informasjon manglar, vil det gjennomførast ei ny trekking av vinnar.
- Deltaking i julekalendaren er gratis og frivilleg.
- Alle personar over 16 år ved registreringstidspunktet, og med ei gyldig e-postadresse, kan delta i julekalendaren
- Deltakarane samtykkar til at den registrerte e-postadressa vert lagra og kan bli brukt til å sende informasjon om nyheter og fordelar knytt mot dei aktuelle produkta til SFE også etter at julekalendaren er avslutta.

Vilkår

For deltaking i årets julekalendar treng vi ditt samtykke til at vi kan sende deg informasjon om spennande nyheter, fordelar produkt og aktivitetar frå SFE. Deltaking er frivillig, og du kan når som helst trekkje tilbake ditt samtykke, men for å vinne må du ha avgitt ditt samtykke i perioden julekalendaren pågår. Vinnarar vert publisert i dei opna lukene, på eiga oversiktsside, og direkte.